Guardiola Virtual

En la guardiola solar emmagatzemem el valor econòmic (€) dels excedents no compensats.

No. Únicament perdràs els teus excedents si dones de baixa tots els contractes vinculats amb nosaltres.

Sí i sense penalització, només volem matisar algunes condicions.

Tant els descomptes com la càrrega de la guardiola solar mitjançant excedents només s’aplicaran en les factures generades durant la vigència del servei.

Si posteriorment decideixes tornar a donar-lo d’alta, se t’aplicaran les tarifes vigents en aquest moment.

Cedir els teus excedents a un tercer suposaria una donació, per la qual cosa fiscalment repercutiria com a tal.

No. Per a aplicar el descompte i vincular en la teva guardiola solar, tots dos contractes han de pertànyer a Lidera Energia.

No. Aplicarem els descomptes sobre les factures dels contractes vinculats en ordre cronològic a la seva data d’alta.