Política de Lidera Comercializadora Energía, SL

Missió, Què Fem?

A Lidera Comercializadora Energía, S.L. oferim un servei global d’actuacions energètiques per a particulars, empreses i indústries, amb l’objectiu d’ajudar les companyies a millorar la seva eficiència energètica. Oferim un servei d’avaluació i mesurament de consums i presentem els beneficis de les energies renovables i l’eficiència energètica.

Visió Què volem ser?

Creiem en el treball pròxim, professional i compromès amb el medi ambient. Per a això, innovem cada dia creant solucions energètiques adaptades a les persones, les llars i les empreses.

Valors de Lidera Comercialitzadora Energia, S.L. De quina manera?

Els valors de la política de qualitat i medi ambient són els següents:

* Adaptació a les expectatives i necessitats dels nostres clients i altres grups d’interès.

* Compromís amb la millora contínua en tots els processos de l’empresa.

* Transparència i col·laboració amb subcontractistes, proveïdors, clients i entorn social.

* Anàlisi i gestió de la formació, la motivació i la preparació requerida pel nostre personal per a garantir les competències necessàries de cada lloc, en el temps i forma adequats.

* Respecte al medi ambient i prevenció de la contaminació, dels danys personals i de la deterioració de la salut de totes les parts interessades.

* Compliment dels requisits legals, ambientals, els establerts pels nostres clients i els que la mateixa organització subscrigui.

* Implantació del marc de referència adequat per a establir i revisar els objectius de l’empresa, assegurant que la política es documenta, s’implementa, es manté i es comunica a totes les persones que treballen per a l’organització

o en nom d’ella.

* Eficàcia en la gestió per processos i millora contínua del sistema de gestió.

* El respecte i la protecció del medi ambient, així com la prevenció de la contaminació ambiental en

conseqüència als serveis oferts en l’activitat de l’empresa.

Data Política: 02/04/2022